6. Olağan Genel Kurul Toplantısı Duyuru ve Çağrısı

Havaiş Konut Yapı Kooperatifi tarafından tarihinde yayınlandı

SINIRLI SORUMLU HAVAİŞ KONUT YAPI KOOPERATİFİ YÖNETİM KURULU’NDAN 2019 YILI 6. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Sayın Ortağımız, 

Kooperatifimizin 2019 yılı 6. Olağan Genel Kurul toplantısı aşağıdaki gündemin görüşülüp, gerekli kararların alınması için 14 Mart 2020 tarihinde cumartesi günü Holiday Inn İstanbul Airport Otelinde Mahmutbey Mah. Taşocağı Cad. No: 35 Bağcılar İstanbul adresinde saat 09:30’da yapılacaktır. Toplantı nisabına ulaşılamadığında ise ikinci toplantı aynı gündemle çağrı yapılmaksızın 21 Mart 2020 Cumartesi günü aynı yer ve saatte yapılacaktır. Genel Kurul’a katılımınızı önemle rica ederiz.                                                                                                               

Saygılarımızla

Yönetim Kurulu

GÜNDEM:

01-Açılış ve divan başkanlığı teşkili, 

02-Saygı duruşu,

03-Yönetim Kurulu yıllık çalışma raporunun okunması,

04-Denetim Kurulu raporunun okunması, 

05-Bilanço ve gelir – gider farkı hesabının okunması, 

06-Okunan Yönetim Kurulu yıllık çalışma raporu, Denetim Kurulu raporu ile bilanço ve gelir-gider farkı hesabının görüşülmesi ve ayrı ayrı oylanması

07-Yönetim ve Denetim Kurullarının ayrı ayrı ibrası,

08-2020 yılı çalışma programı ve tahmini bütçesinin okunması, ortakların yapacakları ödemelerin miktar, zaman ve ödeme esaslarının belirlenmesi ile gecikme halinde uygulanacak gecikme zammının belirlenmesi. Bütçe fasılları arası aktarmalarda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,  

09-Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerine verilecek olan huzur hakkının belirlenmesi, 

10-Yerleşim planı hakkında bilgi verilmesi. Ortak alanların değerlendirilmesi konularının görüşülmesi ve gerek görülmesi halinde karar alınması,

11-Kooperatifin amacının gerçekleşmesi için 18. madde uygulaması sonucu ortaya çıkan ve üzerine kooperatifimizce inşaat yapılmayacak olan arsanın satılması hususunun değerlendirilmesi, satılmasına karar verilmesi halinde, satış miktarının ve şartlarının belirlenmesi,

12– Kamu kurum ve idarelerine taahhüt ve/veya teminat verilmesi, arsa ile ilgili tevhit, terk, terkin, ifraz vs. imar işlemlerinin yapılması, kamuya bedelsiz terklerin yapılması, kooperatif adına geçici müteahhitlik numarası alınması, kat irtifakı ve kat mülkiyetinin kurulması, toplu yapı yönetim planının hazırlanması ve tapuya tescil edilmesi, kooperatifin ve ortakların ferdileştirilmeleri konularında Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.

13- Dilekler ve kapanış.