Kooperatifçiliğin Yararları

Kooperatifçilik hareketlerinin yararlarının bazıları ekonomik, bazıları ise sosyaldir.
Bu yararları özetle belirtecek olursak:

  1. Kooperatifler, ortaklarının ellerindeki küçük birikimleri en verimli şekilde değerlendirilmesine olanak hazırlarlar.
  2. Kooperatifler, ortaklarının gereksinimlerini en uygun şekilde ve maliyetine sağlamalarını temin ederler.
  3. Kooperatifler, üretici ile tüketici arasındaki yolu kısaltıp, kaliteyi artırıp maliyeti düşürürler.
  4. Kooperatifler, ortaklarını birlikte çalışmaya yöneltirler. Teknik bilgi ve görgülerini artırırlar. İşbirliği ve ihtisaslaşmaya olanak tanırlar.
  5. Kooperatifler, ortaklarının gelir düzeyini yükselterek daha çağdaş ve düzenli bir yaşam için ortam hazırlarlar. Bu sayede toplumsal dengeyi de sağlamış olurlar.

Kooperatiflerin temel yararları bunlar olmakla birlikte daha bir çok yararları da vardır.