Olağanüstü Genel Kurul Duyuru ve Çağrısı

Havaiş Konut Yapı Kooperatifi tarafından tarihinde yayınlandı

SINIRLI SORUMLU HAVAİŞ KONUT YAPI KOOPERATİFİ

YÖNETİM KURULUNDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULA DAVET

Sayın Ortağımız,

Kooperatifimizin olağanüstü genel kurulu 22 Temmuz 2018 tarihinde, saat 09:30’da “Wyndham Grand İstanbul Europe Oteli Basın Ekspres Yolu Yavuz Sultan Selim Cad. No.1-3 Güneşli Bağcılar 34212 İstanbul” adresinde aşağıdaki gündemi görüşüp gerekli kararları almak üzere toplanacaktır.

Bu toplantıda toplantı yeter sayısına ulaşılmadığı taktirde, tekrar çağrı yapılmaksızın ve aynı gündemle ikinci toplantı 29 Temmuz 2018 Pazar günü saat 09:30’da ve aynı adreste yapılacaktır.

Genel kurula iştirakinizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

Yönetim Kurulu

Gündem:

01-Yoklama, açılış ve başkanlık divanı teşkili,

02-Saygı duruşu,

03-Ortaklıktan çıkmak isteyenlere yapılacak ödeme konusunun görüşülmesi, ödeme konusunun kabul edilmesi halinde ödeme miktarı ve süresi hakkında karar alınması,

04-Kooperatif arsalarının imar durumu, mimari proje ve inşaat süreci hakkında bilgi verilmesi ve gerek görülmesi halinde karar alınması,

05-Dilekler ve kapanış.

Not:

Mazeretleri nedeniyle genel kurula iştirak edemeyecek ortaklarımız yazılı vekâlet vermek şartı ile başka bir ortağımızı veya birinci derece akrabasını (eş, anne, baba, çocukları, eşin anne ve babası) vekil tayin edebilirler.

Vekaletnameyi İndirmek İçin Tıklayınız