Kooperatifçilik Nedir, Nasıl Ortaya Çıkmıştır?

Kooperatifçiliğin temelinde ortaklaşa çalışma ve birlikte iş yapma düşüncesi bulunur. Latince kökenli bir sözcük olan kooperatif, “iş birliği yapmak” anlamına gelmektedir.

Tüm insanlar doğumdan itibaren ihtiyaçlarının karşılanması için uğraş verirler. Çünkü genelde insanlar ihtiyaçlarının karşılanması oranında huzurlu ve mutlu olmaktadırlar.

Ancak insanların olanakları ve yeteneği tek başına bu gereksinimlerin karşılanması için yeterli olmayabilir ya da yeterli olmakla birlikte, o işin birlikte yapılmasında daha fazla yarar olabilir. İşte kooperatifçiliğin doğma gerekçesi bu iki nedene dayanmaktadır. Yani kişiler tek başına o işi yapamamaktadırlar ya da o işi birlikte yapmalarında daha fazla yarar bulunmaktadır. Bu sayede kişilerin tek başına yapamayacakları veya birlikte yapmalarında yarar bulunan işleri, en iyi şekilde ve maliyetine yapmak üzere gönüllü olarak oluşturdukları ve demokratik bir şekilde yönetecekleri ekonomik ve sosyal ortaklıklara kooperatif denilmektedir.