2. Olağan Genel Kurul Toplantısı Duyuru ve Çağrı

Havaiş Konut Yapı Kooperatifi tarafından tarihinde yayınlandı

Değerli Ortağımız,

2015 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 26 Mart 2016 Cumartesi günü saat 08:00’de ‘Wyndham Grand İstanbul Europe Oteli’nde yapılacaktır.

Kooperatifimiz 2015 yılı mali raporlarını (Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu, Bilanço, Gelir Tablosu, Bütçe ve diğer mali tablolar) genel merkezimize gelerek çalışma saatleri içerisinde inceleyebilirsiniz.

Bu genel kurul toplantısında arsa alımı konusu görüşüleceğinden katılımınız önem arz etmektedir.

Saygılarımızla,


GÜNDEM:

1- Açılış ve başkanlık divanı teşkili,

2- Saygı duruşu,

3- Yönetim Kurulu yıllık çalışma raporunun okunması,

4- Denetim Kurulu raporunun okunması,

5- Bilanço ve gelir – gider farkı hesabının okunması,

6- Okunan yönetim kurulu yıllık çalışma raporu, denetim kurulu raporu ile bilanço ve gelir-gider farkı hesabının görüşülmesi ve oylanması

7- Yönetim ve denetim kurullarının ayrı ayrı ibrası,

8- 2016 yılı çalışma programı ve tahmini bütçesinin okunması, ortakların yapacakları ödemelerinin miktar, zaman ve ödeme esaslarının belirlenmesi ile gecikme halinde uygulanacak gecikme zammının belirlenmesi. Bütçe fasılları arası aktarmalarda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

9- Kooperatif anasözleşmesinin 10, 49. ve 57. Maddelerinde yapılacak değişiklikler hakkında bilgi verilmesi ve karar alınması,

10- Kooperatif adına satın alınacak arsa ile ilgili görüşme yapılması, satın alınacak arsanın azami fiyatının ve satın alma yönteminin belirlenmesi,

11- Yapılacak inşaatla ilgili plan- proje ve inşaat yapım yönteminin belirlenmesi,

12- Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerine verilecek olan huzur hakkının belirlenmesi,

13- Kamu kurum ve idarelerine taahhüt ve/veya teminat verilmesi, arsa ile ilgili tevhit, terk, terkin, ifraz vs imar işlemlerinin yapılması, kat irtifakı ve kat mülkiyetinin kurulması, toplu yapı yönetim planının hazırlanması ve tapuya tescil edilmesi, kooperatifin ve ortakların ferdileştirilmeleri konularında yönetim kuruluna yetki verilmesi.

14- Dilekler ve kapanış.

Genel Kurul Adresi: Wyndham Grand İstanbul Europe Oteli Basın Ekspressyolu Yavuz Sultan Selim Cad. No: 1-3 Güneşli Bağcılar İstanbul (Harita ektedir) Otel Tel: 0212 464 00 00, Otel otoparkı ücretsiz olup, 07:00 -08:30 arası sabah kahvaltısı ikramı olacaktır.

S.S.Havaiş Konut Yapı Kooperatifi

Yönetim Kurulu

22.02.2016