GENEL

Arsa, 3. Havalimanı bölgesinde olacaktır.

Arsa büyüklüğü ve imar iznine göre binaların kat sayılarında değişiklik gösterebilir ancak az katlı olması planlanmaktadır.

Bu konuda birçok üyemizin hassasiyetini biliyoruz. Bu nedenle elimizden gelen her türlü önlemi alacağız.

Bugün itibariyle kesin maliyet belli olmamakla birlikte toplamda tahminen 200.000 TL’ye mal olacak. Teslim zamanını daha önceye çekmemiz mümkün olmakla birlikte 2019 olarak hedefledik (3. Havalimanı ile eşzamanlı olarak).

Bölgenin imar çalışmaları devam ediyor ve taslak çalışmalarda havalimanının hemen doğusunda ve güneyinde iki yenişehir planlanıyor. Bu şehirlerden birinden arsa almayı planlıyoruz.

Arsayı aldıktan sonra inşaat için proje çizdirip genel kurulun, yani sizlerin uygun bulacağı projeyi ihaleyle büyük firmalardan birine yaptıracağız.
Kalite ve yapının sağlamlığı konusunda hassasız.
Bu nedenle yönetim kurulumuzda Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Bölümü mezunu ve inşaat sektöründe tecrübeli bir üyemiz bulunuyor. Her aşamada size anlık olarak bilgilendireceğiz.

Kesin maliyeti arsa ve imar izinlerinden sonra belirlemek mümkün ancak yaptığımız çalışmalarda 200.000 TL olarak yaklaşık maliyet çıkardık. Bu 3+1 ve güzel, lüks bir site için. Taksitlendirmeyi kooperatif olarak 4 yıl planladık ancak kredi kullanma imkanı olduğu için isteyen üyelerimiz daha uzun ve kendi imkanlarına göre kredi kullanabilecektir.

GİRİŞ ÜCRETİ VE AİDATLAR

Kooperatife giriş ücreti 01.04.2015 tarihine kadar 30.000 TL olup; ister peşin, ister 1/4’ü peşin geriye kalan kısmı 6 ay içerisinde ödenecek şekilde ödeme yapılabilir.

Aylık aidatın 2000 TL olması planlanmaktadır.

Kooperatif hukuken bir şirket türü ve yatırdığınız para hukuken güvence altında. Arsanın alınabilmesi için belli bir para olması gerekiyor ve bunu sağlamak için giriş ücreti alınıyor. Arsa bedeli giriş ücretinin üzerinde olursa (ki bu ihtimal dahilindedir) o zaman ödenen aidatlarla kalan fark da ödenecek ve sonrasında inşaata başlanacaktır. İleride sorun yaşanırsa şirketlerin tasfiyesi ile benzerlik arz ediyor. Nasıl ki THY şirketi ileride fesh olunursa hissedarlar hisselerinin karşılığını THY’nin mal varlığından alacaklar, burada da benzer bir durum söz konusu. Karşılaşılabilecek her türlü hukuki problemi doğru ve zamanında analiz edebilmemiz için yönetim kurulumuzda üniversitede bu ve benzeri meselelerle ilgili konularda hocalık yapan yardımcı doçent bir hukukçu üyemiz bulunuyor.

Ara ödeme ve aidatların artırılması genel kurul uhdesindedir. Ancak tahmini maliyet 200.000 TL olduğu için ilave bir ödeme veya vade uzatması (kredi kullanarak) gerekecektir.

ÜYELİK ŞARTLARI

Kooperatife ortak olabilmek için aşağıdaki nitelik ve şartların varlığı gereklidir.
1-Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip gerçek kişi veya tüzel kişi olmak
2- Gerçek kişiler için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak veya yabancı uyruklu olmakla birlikte 2644 Sayılı Tapu Kanunu veya yürürlükteki
mevzuat hükümlerine göre Türkiye’de gayrimenkul edinmesine imkan sağlanmış kişilerden bulunmak.

ÜYELİKTEN ÇIKIŞ

Kooperatif ortaklığından 2 yolla ayrılabilirsiniz. 1-Ortaklıktan çıkma, 2- Ortaklık payının devri
Ortaklıktan Çıkma
Madde 13 ( Kooperatif Ana Sözleşmesi)
Her ortak, hesap senesi sonundan en az 6 ay önce yönetim kuruluna yazı ile başvurmak suretiyle ortaklıktan çıkabilir. Yönetim Kurulu çıkma talebini 36 aya kadar öteleyebilir. Yönetim kurulu bu hükme uygun olarak yapılacak isteğe rağmen, yazılı başvurunun kooperatif kayıtlarına girişinden itibaren 36 ay içinde kabulden kaçınırsa, ortak, çıkma dileğini noter aracılığı ile yönetim kuruluna bildirir. Bildiri tarihinden 36 ay sonra çıkma gerçekleşir. 36 aylık süre için faiz talep edilemez ve ödenen paranın %10 u cezai şart olarak kesilir.
Ortaklık Payının Devri
Madde 17 ( Kooperatif Ana Sözleşmesi)
Ortaklık, yazılı olarak yönetim kuruluna bildirmek suretiyle 10’uncu maddedeki ortaklık şartlarını taşıyan kişilere devredilebilir. Yönetim kurulu, bu şekilde ortaklığı devralan kişiyi ortaklığa kabulden kaçınamaz. Devir halinde eski ortağın kooperatife karşı tüm hak ve yükümlülükleri yeni ortağa geçer, kooperatifçe, bu devir sebebiyle taraflardan ayrıca bir ödemede bulunmaları istenemez.