5. Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuç Bilgilendirmesi

Havaiş Konut Yapı Kooperatifi tarafından tarihinde yayınlandı

Değerli üyelerimiz,

16 Haziran Pazar günü gerçekleştirdiğimiz 5.Olağan Genel Kurulumuza katılımlarınızdan dolayı teşekkür ederiz.

Genel kurula katılamayan üyelerimiz için Genel Kurulda alınan kararları kısaca özetleyecek olursak:

  • Yönetim ve denetim kurulu raporları okunarak Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri ibra edildi.
  • 2019 yılı bütçesi kabul edildi.
  • Temmuz ayı itibariyle aidatlar (aylık 2.000 tl) kaldırıldı.
  • Ruhsatın alınması kaydıyla 15 Ağustos 2019, 15 Şubat 2020 ve 15 Ağustos 2020 tarihlerinde 3 adet 50.000 tl ara ödeme alınması kararlaştırıldı. Ruhsatın gecikmesi durumunda ise ruhsatı takip eden ayın 15’inde ve 6’şar ay arayla 3 adet 50.000 tl ara ödeme alınması kararlaştırıldı.
  • Aidat, ara ödeme ve sermaye gecikmeleri için alınan günlük onbinde beş gecikme cezası uygulamasına devam kararı alındı.
  • Kredi kullanacak üyeler için kooperatifin garantör olması ve arsalarını ipotek vermesi hususları kabul edildi.
  • Yönetim Kurulu üye sayısı 9’dan 7’ye düşürüldü.
  • İnşaat yapım yöntemi ve ihale süreçleriyle ilgili olarak Yönetim Kuruluna yetki verildi.
  • Yönetim Kuruluna, kamu kurum ve kuruluşlarına bedelsiz arsa terki ve bağış yapabilme yetkisi verildi.
  • Yeni Yönetim Kuruluna Seçilen Üyeler

Serdar Uygur (Avukat)

Doç Dr. Zafer Kahraman (Bahçeşehir Ün. Hukuk Fak. Dekan Yrd.)

Safa Aslan Sürmen (Hava-İş Sendikası Genel Eğitim Sekreteri)

Ömer Önder Haberdar (THY Müfettiş Yrd)

Bilal Demir (THY Teknik Ar-Ge Müdürü)

Burak Özvarol (İnşaat Mühendisi)

Ömür Barış (İnşaat Mühendisi)

Saygılarımızla,

S.S. Havaiş Konut Yapı Kooperatifi

Yönetim Kurulu