5. Olağan Genel Kurul Toplantısı Duyuru ve Çağrısı

6th Pazartesi, 2019  |    |   5. Olağan Genel Kurul Toplantısı Duyuru ve Çağrısı için yorumlar kapalı

SINIRLI SORUMLU HAVAİŞ KONUT YAPI KOOPERATİFİ YÖNETİM KURULU’NDAN 2018 YILI 5. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Sayın Ortağımız,

Kooperatifimizin 2018 yılı 5. Olağan Genel Kurul toplantısı aşağıdaki gündemin görüşülüp, gerekli kararların alınması için 16 Haziran 2019 tarihinde pazar günü Fevzi Çakmak Mah. Yayla Caddesi No:39 Arnavutköy İstanbul adresinde saat 09:30’da yapılacaktır.

Toplantı nisabına ulaşılamadığında ise ikinci toplantı aynı gündemle çağrı yapılmaksızın 23 Haziran 2019 Pazar günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Genel Kurul’a katılımınızı önemle rica ederiz.

Saygılarımızla

Yönetim Kurulu

GÜNDEM:

01-Açılış ve divan başkanlığı teşkili,

02-Saygı duruşu,

03-Yönetim Kurulu yıllık çalışma raporunun okunması,

04-Denetim Kurulu raporunun okunması,

05-Bilanço ve gelir – gider farkı hesabının okunması,

06-Okunan Yönetim Kurulu yıllık çalışma raporu, Denetim Kurulu raporu ile bilanço ve gelir-gider farkı hesabının görüşülmesi ve ayrı ayrı oylanması

07-Yönetim ve Denetim Kurullarının ayrı ayrı ibrası,

08-Kooperatifin mevcut ortak ve pay sayısı hakkında bilgi verilmesi, arsa imkanlarına göre yeni ortak kaydedilmesi halinde, yeni ortakların ödeme miktar ve şartlarının belirlenmesi,

09-2019 yılı çalışma programı ve tahmini bütçesinin okunması, ortakların yapacakları ödemelerin miktar, zaman ve ödeme esaslarının belirlenmesi ile gecikme halinde uygulanacak gecikme zammının belirlenmesi. Bütçe fasılları arası aktarmalarda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

10-Kooperatifin amacının gerçekleşmesi için kooperatif arsasının teminat ve ipotek gösterilerek banka ya da finans kurumlarından kredi kullanılması konusunun görüşülmesi, kredi alınmasına karar verilmesi halinde alınacak miktarın ve şartların belirlenmesi, ortakların kullanacağı krediler için kooperatifin garantör olması, kooperatif mülkiyetindeki taşınmazların ipotek edilmesi, teminat gösterilmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesine,

11-Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerine verilecek olan huzur hakkının belirlenmesi,

12-Yerleşim planı hakkında bilgi verilmesi. Ortak alanların değerlendirilmesi konularının görüşülmesi ve gerek görülmesi halinde karar alınması,

13– İnşaat yapım yönteminin görüşülmesi, inşaat konusundaki yetkilerin yönetim kuruluna verilmesi ve bu hususta gerekli kararların alınması,

14– Kamu kurum ve idarelerine taahhüt ve/veya teminat verilmesi, arsa ile ilgili tevhit, terk, terkin, ifraz vs. imar işlemlerinin yapılması, kamuya bedelsiz terklerin yapılması, kooperatif adına geçici müteahhitlik numarası alınması, kat irtifakı ve kat mülkiyetinin kurulması, toplu yapı yönetim planının hazırlanması ve tapuya tescil edilmesi, kooperatifin ve ortakların ferdileştirilmeleri konularında Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.

15- Ana sözleşmenin 42. Maddesinin değiştirilmesi ve karar alınması,

16- Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,

17- Dilekler ve kapanış.

Not: Mazeretleri nedeniyle Genel Kurul’a iştirak edemeyecek ortaklarımız yazılı vekalet vermek şartı ile başka bir ortağımızı veya birinci derece akrabasını (eş, anne, baba, çocukları, eşin annesi ve babası) vekil tayin edebilir.

Vekaletname için tıklayınız.

Olağanüstü Genel Kurul Duyuru ve Çağrısı

21st Perşembe, 2018  |    |   Olağanüstü Genel Kurul Duyuru ve Çağrısı için yorumlar kapalı

SINIRLI SORUMLU HAVAİŞ KONUT YAPI KOOPERATİFİ

YÖNETİM KURULUNDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULA DAVET

Sayın Ortağımız,

Kooperatifimizin olağanüstü genel kurulu 22 Temmuz 2018 tarihinde, saat 09:30’da “Wyndham Grand İstanbul Europe Oteli Basın Ekspres Yolu Yavuz Sultan Selim Cad. No.1-3 Güneşli Bağcılar 34212 İstanbul” adresinde aşağıdaki gündemi görüşüp gerekli kararları almak üzere toplanacaktır.

Bu toplantıda toplantı yeter sayısına ulaşılmadığı taktirde, tekrar çağrı yapılmaksızın ve aynı gündemle ikinci toplantı 29 Temmuz 2018 Pazar günü saat 09:30’da ve aynı adreste yapılacaktır.

Genel kurula iştirakinizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

Yönetim Kurulu 

 

Gündem:

01-Yoklama, açılış ve başkanlık divanı teşkili,

02-Saygı duruşu,

03-Ortaklıktan çıkmak isteyenlere yapılacak ödeme konusunun görüşülmesi, ödeme konusunun kabul edilmesi halinde ödeme miktarı ve süresi hakkında karar alınması,

04-Kooperatif arsalarının imar durumu, mimari proje ve inşaat süreci hakkında bilgi verilmesi ve gerek görülmesi halinde karar alınması,

05-Dilekler ve kapanış.

Not:

Mazeretleri nedeniyle genel kurula iştirak edemeyecek ortaklarımız yazılı vekâlet vermek şartı ile başka bir ortağımızı veya birinci derece akrabasını (eş, anne, baba, çocukları, eşin anne ve babası) vekil tayin edebilirler.

Vekaletnameyi İndirmek İçin Tıklayınız

4. Olağan Genel Kurul Toplantısı Duyuru ve Çağrısı

13th Cuma, 2018  |    |   4. Olağan Genel Kurul Toplantısı Duyuru ve Çağrısı için yorumlar kapalı
4. Olağan Genel Kurul Toplantısı Duyuru ve Çağrısı

SINIRLI SORUMLU HAVAİŞ KONUT YAPI KOOPERATİFİ YÖNETİM KURULU TARAFINDAN 2017 YILI 4. OLAĞAN GENEL KURULA DAVET

 Sayın Ortağımız,

Kooperatifimizin 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşüp, gerekli kararları almak üzere 13.05.2018 Pazar günü Wyndham Grand İstanbul Europe Otelinde Bağlar Mah. Yavuz Sultan Selim Cad. No: 1-3 Güneşli 34212 İstanbul, adresinde saat 09:30’da yapılacaktır.

Toplantı nisabına ulaşılamadığında ise ikinci toplantının aynı gündemle çağrı yapılmaksızın 20 Mayıs 2018 Pazar günü aynı adres ve saatte yapılacaktır.

Genel Kurula katılımınızı önemle rica ederiz.

                                                                                             Saygılarımızla,

Yönetim Kurulu

GÜNDEM:

01-Açılış ve divan başkanlığı teşkili,

02-Saygı duruşu,

03-Yönetim Kurulu yıllık çalışma raporunun okunması,

04-Denetim Kurulu raporunun okunması,

05-Bilanço ve gelir – gider farkı hesabının okunması,

06-Okunan Yönetim Kurulu yıllık çalışma raporu, Denetim Kurulu raporu ile bilanço ve gelir-gider farkı hesabının görüşülmesi ve ayrı ayrı oylanması,

07-Yönetim ve Denetim Kurullarının ayrı ayrı ibrası,

08-Kooperatifin mevcut ortak ve pay sayısı hakkında bilgi verilmesi,

09-Yerleşim planı hakkında bilgi verilmesi, ortak ve ticari alanların değerlendirilmesi konularının görüşülmesi ve gerek görülmesi halinde karar alınması,

10-Kamu kurum ve idarelerine taahhüt ve/veya teminat verilmesi, arsa ile ilgili tevhit, terk, terkin, ifraz vs. imar işlemlerinin yapılması, kooperatif adına geçici müteahhitlik numarası alınması, kat irtifakı ve kat mülkiyetinin kurulması, toplu yapı yönetim planının hazırlanması ve tapuya tescil edilmesi, kooperatifin ferdileştirilmeleri konularında Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.

11-2018 yılı çalışma programı ve tahmini bütçesinin okunması, ortakların yapacakları ödemelerin miktar, zaman ve ödeme esaslarının belirlenmesi ile gecikme halinde uygulanacak gecikme cezasının belirlenmesi. Bütçe fasılları arası aktarmalarda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

12-Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerine verilecek olan huzur hakkının belirlenmesi,

13-Denetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,

14-Dilekler ve kapanış.

Not: Mazeretleri nedeniyle genel kurula iştirak edemeyecek ortaklarımızın yazılı vekalet vermek şartıyla, başka bir ortağımız veya birinci derece akrabasını (eş, anne, baba, çocukları, eşinin annesi ve eşinin babası) vekil tayin edebilir.

Vekaletname için tıklayınız.

3. Olağan Genel Kurul Toplantısı Duyuru ve Çağrısı

24th Cuma, 2017  |    |   3. Olağan Genel Kurul Toplantısı Duyuru ve Çağrısı için yorumlar kapalı
3. Olağan Genel Kurul Toplantısı Duyuru ve Çağrısı

SINIRLI SORUMLU HAVAİŞ KONUT YAPI KOOPERATİFİ

YÖNETİM KURULUNDAN 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Sayın Ortağımız,

Kooperatifimizin 2016 yılı olağan genel kurul toplantısı aşağıdaki gündemi görüşüp, gerekli kararları almak üzere 30 Nisan 2017 tarihinde, Pazar günü Wyndham Grand İstanbul Europe Otelinde Basın Ekspres Yolu Yavuz Sultan Selim Cad. No: 1-3 Güneşli 34212 İstanbul, adresinde saat 09:30’da yapılacaktır.  Toplantı nisabına ulaşılamadığında ise ikinci toplantı 07 Mayıs 2017 Pazar günü aynı adres ve saatte yapılacaktır.

Genel Kurula katılmanızı önemle rica ederiz.

Saygılarımızla,

Yönetim Kurulu


GÜNDEM:

01-Açılış ve başkanlık divanı teşkili,

02-Saygı duruşu,

03-Yönetim Kurulu yıllık çalışma raporunun okunması,

04-Denetim Kurulu raporunun okunması,

05-Bilanço ve gelir – gider farkı hesabının okunması,

06-Okunan yönetim kurulu yıllık çalışma raporu, denetim kurulu raporu ile bilanço ve gelir-gider farkı hesabının görülmesi ve oylanması

07-Yönetim ve denetim kurullarının ayrı ayrı ibrası,

08-Satın alınan arsa hakkında bilgi verilmesi ile satın alınacak arsaların satın alma yönteminin ve azami fiyatının belirlenmesi,

09-Kooperatifin mevcut ortak ve pay sayısı hakkında bilgi verilmesi, arsa imkanlarına göre yeni ortak kaydedilmesi halinde, yeni ortakların ödeme miktar ve şartlarının belirlenmesi,

10-Ortaklıktan çıkmak isteyenlere yapılacak ödeme konusunun görüşülmesi ve karar alınması,

11-2017 yılı çalışma programı ve tahmini bütçesinin okunması, ortakların yapacakları ödemelerinin miktar, zaman ve ödeme esaslarının belirlenmesi ile gecikme halinde uygulanacak gecikme zammının belirlenmesi. Bütçe fasılları arası aktarmalarda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

12-Kooperatifin amacının gerçekleşmesi için kooperatif arsasının teminat ve ipotek gösterilerek banka ya da finans kurumlarından kredi kullanılması konusunun görüşülmesi, kredi alınmasına karar verilmesi halinde alınacak miktarın ve şartların belirlenmesi,

13-Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerine verilecek olan huzur hakkının belirlenmesi,

14-Yerleşim planı hakkında bilgi verilmesi. Ortak alanların değerlendirilmesi konularının görüşülmesi ve gerek görülmesi halinde karar alınması,

15-Kamu kurum ve idarelerine taahhüt ve/veya teminat verilmesi, arsa ile ilgili tevhit, terk, terkin, ifraz v.s. imar işlemlerinin yapılması, kooperatif adına geçici müteahhitlik numarası alınması, kat irtifakı ve kat mülkiyetinin kurulması, toplu yapı yönetim planının hazırlanması ve tapuya tescil edilmesi, kooperatifin ve ortakların ferdileştirilmeleri konularında yönetim kuruluna yetki verilmesi.

16-Dilekler ve kapanış.

Not: Mazeretleri nedeniyle genel kurula iştirak edemeyecek ortaklarımız yazılı vekalet vermek şartı ile başka bir ortağımızı veya birinci derece akrabasını (eş, anne, baba, çocukları, eşin annesi ve babası) vekil tayin edebilir.

İmzalı davet için tıklayınız…

Vekaletname için tıklayınız…

 

2. Olağan Genel Kurul Toplantısı Duyuru ve Çağrı

27th Cumartesi, 2016  |    |   2. Olağan Genel Kurul Toplantısı Duyuru ve Çağrı için yorumlar kapalı
2. Olağan Genel Kurul Toplantısı Duyuru ve Çağrı

Değerli Ortağımız,

2015 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 26 Mart 2016 Cumartesi günü saat 08:00’de ‘Wyndham Grand İstanbul Europe Oteli’nde yapılacaktır.

Kooperatifimiz 2015 yılı mali raporlarını (Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu, Bilanço, Gelir Tablosu, Bütçe ve diğer mali tablolar) genel merkezimize gelerek çalışma saatleri içerisinde inceleyebilirsiniz.

Bu genel kurul toplantısında arsa alımı konusu görüşüleceğinden katılımınız önem arz etmektedir.

Saygılarımızla,


GÜNDEM:

1- Açılış ve başkanlık divanı teşkili,

2- Saygı duruşu,

3- Yönetim Kurulu yıllık çalışma raporunun okunması,

4- Denetim Kurulu raporunun okunması,

5- Bilanço ve gelir – gider farkı hesabının okunması,

6- Okunan yönetim kurulu yıllık çalışma raporu, denetim kurulu raporu ile bilanço ve gelir-gider farkı hesabının görüşülmesi ve oylanması

7- Yönetim ve denetim kurullarının ayrı ayrı ibrası,

8- 2016 yılı çalışma programı ve tahmini bütçesinin okunması, ortakların yapacakları ödemelerinin miktar, zaman ve ödeme esaslarının belirlenmesi ile gecikme halinde uygulanacak gecikme zammının belirlenmesi. Bütçe fasılları arası aktarmalarda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

9- Kooperatif anasözleşmesinin 10, 49. ve 57. Maddelerinde yapılacak değişiklikler hakkında bilgi verilmesi ve karar alınması,

10- Kooperatif adına satın alınacak arsa ile ilgili görüşme yapılması, satın alınacak arsanın azami fiyatının ve satın alma yönteminin belirlenmesi,

11- Yapılacak inşaatla ilgili plan- proje ve inşaat yapım yönteminin belirlenmesi,

12- Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerine verilecek olan huzur hakkının belirlenmesi,

13- Kamu kurum ve idarelerine taahhüt ve/veya teminat verilmesi, arsa ile ilgili tevhit, terk, terkin, ifraz vs imar işlemlerinin yapılması, kat irtifakı ve kat mülkiyetinin kurulması, toplu yapı yönetim planının hazırlanması ve tapuya tescil edilmesi, kooperatifin ve ortakların ferdileştirilmeleri konularında yönetim kuruluna yetki verilmesi.

14- Dilekler ve kapanış.

Genel Kurul Adresi: Wyndham Grand İstanbul Europe Oteli Basın Ekspressyolu Yavuz Sultan Selim Cad. No: 1-3 Güneşli Bağcılar İstanbul (Harita ektedir) Otel Tel: 0212 464 00 00, Otel otoparkı ücretsiz olup, 07:00 -08:30 arası sabah kahvaltısı ikramı olacaktır.

S.S.Havaiş Konut Yapı Kooperatifi

Yönetim Kurulu

22.02.2016

1. Olağan Genel Kurul Toplantısı Duyuru ve Çağrı

19th Perşembe, 2015  |    |   1. Olağan Genel Kurul Toplantısı Duyuru ve Çağrı için yorumlar kapalı
1. Olağan Genel Kurul Toplantısı Duyuru ve Çağrı

Sayın Ortağımız,

Yönetim kurulu tarafından alınan 2015/6 – 1 sayılı ve 17 Şubat 2015 tarihli karar ile kooperatifimizin 1. Olağan Genel Kurul toplantısının aşağıda yer alan gündemle ve bildirilen tarih, saat ve yerde yapılmasına karar verilmiştir.

Ortakların; toplantıda bizzat hazır bulunmaları veya ekte örneği bulunan vekâletnameyi tanzim etmek sureti ile tayin edecekleri (vekil olabilme vasıflarına sahip) bir vekil aracılığı ile kendilerini temsil ettirmeleri rica olunur.

Saygılarımızla.

2014 yılı ve 01 Ocak 2015 – 21 Mart 2015 dönemlerine ait Bilanço, gelir/gider hesapları, yönetim kurulu faaliyet raporu, denetim kurulu faaliyet raporu, kooperatif merkezinde 09.03.2015 -20.03.2015 tarihleri arasında incelemeye hazır bulundurulacaktır. Talep eden ortağa bilanço ve gelir gider farkı hesaplarının, yönetim ve denetim kurulu faaliyet raporlarının birer suretinin verilmesi mümkündür. (Koop. Kanunu md.24)


Toplantı Yeri                 : Mimar Sinan Caddesi No: 80-82 Güneşli Bağcılar İstanbul, Wyndham Grand İstanbul Europe Otelinde
Toplantı Tarihi : 22/03/2015 tarihinde Pazar günü
Toplantı Başlama Saati : 09.00
İlk gün (22/03/ 2015 tarihinde) yapılacak toplantıda, toplantı yeter çoğunluğu sağlanamaz ise ikinci toplantı 19/04/2015 tarihinde Pazar günü, yine aynı gündemle aynı saat ve aynı yerde yapılacaktır.
Mehmet Aytekin Muhammed Salih Uğur Muhammed Safa Arıkan
Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Krl.Başk. Yard.  Yönetim Krl. Muhasip Üyesi  
Deniz Var Zafer Kahraman Ömer Önder Haberdar
Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi
Safa Aslan Sürmen Elif Taşkıran Burak Özvarol
Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi
GÜNDEM:
1 Açılış, yoklama ve saygı duruşu,
2 Divan Kurulunun oluşturulması, Seçilecek Divan Kuruluna toplantı tutanaklarını imzalama yetkisi verilmesi,
3 2014 Yılı ve 01 Ocak 2015 – 21 Mart 2015 Dönemleri YÖNETİM Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve oylanması,
4 2014 Yılı ve 01 Ocak 2015 – 21 Mart 2015 Dönemleri DENETİM Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve oylanması,
5 2014 Yılı ve 01 Ocak 2015 – 21 Mart 2015 Dönemleri Bilanço ve Gelir/Gider tablosunun okunması, müzakeresi ve ayrı ayrı oylanması,
6 Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun ayrı ayrı ibrası,
7 Yeni Dönem Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu, Asıl ve Yedek üyelerinin seçimi,
8 2015 Yılı Tahmini Bütçesinin hazırlanması,  okunması,  müzakeresi, oylanması ve karara bağlanması,
9 Kooperatif ortaklarının ödemelerinde meydana gelen gecikmelerin, diğer ortakların eşitlik ilkesine göre durumu ve gecikme ceza kararının oylanması,
10 Alınacak aylık aidat tutarının tespiti ve oylanması,
11 Ortaklıktan çıkma dilekçelerinin oylanması,
12 Kooperatif ortak sayısının belirlenmesi,
13 Diğer hususlar,
14 Dilek ve temenniler,
15 Kapanış