3. Olağan Genel Kurul Toplantısı Duyuru ve Çağrısı

Havaiş Konut Yapı Kooperatifi tarafından tarihinde yayınlandı

SINIRLI SORUMLU HAVAİŞ KONUT YAPI KOOPERATİFİ

YÖNETİM KURULUNDAN 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Sayın Ortağımız,

Kooperatifimizin 2016 yılı olağan genel kurul toplantısı aşağıdaki gündemi görüşüp, gerekli kararları almak üzere 30 Nisan 2017 tarihinde, Pazar günü Wyndham Grand İstanbul Europe Otelinde Basın Ekspres Yolu Yavuz Sultan Selim Cad. No: 1-3 Güneşli 34212 İstanbul, adresinde saat 09:30’da yapılacaktır.  Toplantı nisabına ulaşılamadığında ise ikinci toplantı 07 Mayıs 2017 Pazar günü aynı adres ve saatte yapılacaktır.

Genel Kurula katılmanızı önemle rica ederiz.

Saygılarımızla,

Yönetim Kurulu


GÜNDEM:

01-Açılış ve başkanlık divanı teşkili,

02-Saygı duruşu,

03-Yönetim Kurulu yıllık çalışma raporunun okunması,

04-Denetim Kurulu raporunun okunması,

05-Bilanço ve gelir – gider farkı hesabının okunması,

06-Okunan yönetim kurulu yıllık çalışma raporu, denetim kurulu raporu ile bilanço ve gelir-gider farkı hesabının görülmesi ve oylanması

07-Yönetim ve denetim kurullarının ayrı ayrı ibrası,

08-Satın alınan arsa hakkında bilgi verilmesi ile satın alınacak arsaların satın alma yönteminin ve azami fiyatının belirlenmesi,

09-Kooperatifin mevcut ortak ve pay sayısı hakkında bilgi verilmesi, arsa imkanlarına göre yeni ortak kaydedilmesi halinde, yeni ortakların ödeme miktar ve şartlarının belirlenmesi,

10-Ortaklıktan çıkmak isteyenlere yapılacak ödeme konusunun görüşülmesi ve karar alınması,

11-2017 yılı çalışma programı ve tahmini bütçesinin okunması, ortakların yapacakları ödemelerinin miktar, zaman ve ödeme esaslarının belirlenmesi ile gecikme halinde uygulanacak gecikme zammının belirlenmesi. Bütçe fasılları arası aktarmalarda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

12-Kooperatifin amacının gerçekleşmesi için kooperatif arsasının teminat ve ipotek gösterilerek banka ya da finans kurumlarından kredi kullanılması konusunun görüşülmesi, kredi alınmasına karar verilmesi halinde alınacak miktarın ve şartların belirlenmesi,

13-Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerine verilecek olan huzur hakkının belirlenmesi,

14-Yerleşim planı hakkında bilgi verilmesi. Ortak alanların değerlendirilmesi konularının görüşülmesi ve gerek görülmesi halinde karar alınması,

15-Kamu kurum ve idarelerine taahhüt ve/veya teminat verilmesi, arsa ile ilgili tevhit, terk, terkin, ifraz v.s. imar işlemlerinin yapılması, kooperatif adına geçici müteahhitlik numarası alınması, kat irtifakı ve kat mülkiyetinin kurulması, toplu yapı yönetim planının hazırlanması ve tapuya tescil edilmesi, kooperatifin ve ortakların ferdileştirilmeleri konularında yönetim kuruluna yetki verilmesi.

16-Dilekler ve kapanış.

Not: Mazeretleri nedeniyle genel kurula iştirak edemeyecek ortaklarımız yazılı vekalet vermek şartı ile başka bir ortağımızı veya birinci derece akrabasını (eş, anne, baba, çocukları, eşin annesi ve babası) vekil tayin edebilir.

İmzalı davet için tıklayınız…

Vekaletname için tıklayınız…