24.07.2016 – İstişare Toplantısı Sonrası Bilgilendirme

Havaiş Konut Yapı Kooperatifi tarafından tarihinde yayınlandı

Arsalar Sunumunu İndirmek İçin Tıklayınız

Genel Sunumu İndirmek İçin Tıklayınız


Değerli Ortaklarımız

Bugün gerçekleştirdiğimiz istişare toplantısında Yönetim Kurulu olarak bugüne kadar yaptığımız arsa çalışmalarını sunarak neden imarlı arsa alınmasını düşündüğümüzü gerekçelerimizle izah ettik.

Toplantıya katılamayan üyelerimiz için burada kısaca izah edecek olursak

  • Bölgenin imara açılmasının belirsizliğini koruması (2014 yılından bugüne sürekli olarak yakın zamanda kanal projesinin açıklanacağı ve bölgenin imara açılacağı birçok yetkili tarafından ifade edilmekle birlikte henüz somut bir gelişme olmaması)
  • Kamu kurumları ile ortak hareket etme (TOKİ, Milli Emlak vs) konusunda sözlü olarak mutabık kalınmasına rağmen somut ilerleme sağlanamamış olması ve halihazırda içinde bulunulan ortam
  • İmarsız arsa alınarak bu arsaya imar izni alınması konusunda somut ilerleme sağlanamamasına ek olarak bugün sözlü olarak onay verilse dahi yasal prosedürünün bir yıldan uzun sürecek olması(bu süreçte imarsız arsa alıp buraya 7-10 yıldır imar izni alamayan kooperatiflerin varlığına şahit olunması)
  • İmarlı arsanın fiyatının İmarsız arsaya nazaran yüksek olmakla birlikte hemen inşaata başlanabilecek olması ve kooperatifi tamamlama olarak hedeflediğimiz 2019 yılına kadar projeyi tamamlayabilmemiz için mevcut şartlar altında başka bir seçeneğin kalmamış olması
  • Daha uygun fiyata imarlı arsalar bulunmakla birlikte mesafenin uzaklığından dolayı buraların doğru tercih olmayacağı ve imarlı en yakın bölge olan Arnavutköy içerisinde bulunan konumunun güzel olduğunu düşündüğümüz bir arsanın alınması

Mart ayında yaptığımız Genel Kurulda arsa alımı konusunda yetkilendirilmiş olmamıza rağmen arsa alımı aşamasında sizlerle tekrar istişare edeceğimiz sözünü vermiştik. Bu nedenle istişare toplantısına katılamayan Ortaklarımız da dahil tüm Ortaklarımızın görüşlerini almak için ekteki anketi düzenledik. Bu anketin hukuki bağlayıcılığı bulunmamakta olup sizlerin tek tek temayülünüzü tespit etmek, ona göre arsa almak ve yapacağımız olağanüstü genel kurul için gereken hazırlıkları (bakanlık ön onayı/tüzük değişikliği vs) tamamlamak amaçlanmaktadır. Yine bu anket sayesinde her Ortağımız fikrini beyan etmiş olacaktır.

Anketimizde çok sayıda seçenek bulunmakta olup kısaca imarlı arsa alınması, imarsız arsa alınması, arsa alınmadan beklemeye devam edilmesi ve cezai şart uygulanmaksızın ödenen paranın iade edilerek çıkma hakkının tanınması seçenekleri arasında tercih yapmanızı isteyeceğiz. Tercihimiz olmamakla birlikte kooperatifin hukuken farklı lokasyonlarda birden fazla arsa alması da mümkündür. (imarlı+imarsız, imarlı+imarlı)

Yönetim Kurulu’nun büyük ekseriyeti olarak tercih ettiğimiz Arnavutköydeki imarlı arsanın seçilmesi durumunda arsa maliyeti artacağından bu artışa katlanmak istemeyen Ortaklarımız için 2+1 ve 1+1 seçenekleri de sunulmuştur. Bu arsanın alınması durumunda ve olağanüstü bir durum yaşanmadığı takdirde 2018 yılının ikinci yarısında (yaklaşık 2 yıl sonra) inşaatı tamamlamış olacağız.

Bu anketten çıkacak bazı sonuçların uygulanabilmesi için genel kurul toplantısı gerektiğinden eylül veya ekim ayı içerisinde olağanüstü genel kurul yapılmasını planlıyoruz.

Anketimizin sonuçlarının hayırlara vesile olması temennilerimizle

Saygılarımızla

S.S. Havaiş Konut Yapı Kooperatifi

Yönetim Kurulu