1. Olağan Genel Kurul Toplantısı Duyuru ve Çağrı

Havaiş Konut Yapı Kooperatifi tarafından tarihinde yayınlandı

Sayın Ortağımız,

Yönetim kurulu tarafından alınan 2015/6 – 1 sayılı ve 17 Şubat 2015 tarihli karar ile kooperatifimizin 1. Olağan Genel Kurul toplantısının aşağıda yer alan gündemle ve bildirilen tarih, saat ve yerde yapılmasına karar verilmiştir.

Ortakların; toplantıda bizzat hazır bulunmaları veya ekte örneği bulunan vekâletnameyi tanzim etmek sureti ile tayin edecekleri (vekil olabilme vasıflarına sahip) bir vekil aracılığı ile kendilerini temsil ettirmeleri rica olunur.

Saygılarımızla.

2014 yılı ve 01 Ocak 2015 – 21 Mart 2015 dönemlerine ait Bilanço, gelir/gider hesapları, yönetim kurulu faaliyet raporu, denetim kurulu faaliyet raporu, kooperatif merkezinde 09.03.2015 -20.03.2015 tarihleri arasında incelemeye hazır bulundurulacaktır. Talep eden ortağa bilanço ve gelir gider farkı hesaplarının, yönetim ve denetim kurulu faaliyet raporlarının birer suretinin verilmesi mümkündür. (Koop. Kanunu md.24)


 

Toplantı Yeri                 : Mimar Sinan Caddesi No: 80-82 Güneşli Bağcılar İstanbul, Wyndham Grand İstanbul Europe Otelinde
Toplantı Tarihi : 22/03/2015 tarihinde Pazar günü
Toplantı Başlama Saati : 09.00
İlk gün (22/03/ 2015 tarihinde) yapılacak toplantıda, toplantı yeter çoğunluğu sağlanamaz ise ikinci toplantı 19/04/2015 tarihinde Pazar günü, yine aynı gündemle aynı saat ve aynı yerde yapılacaktır.
Mehmet Aytekin Muhammed Salih Uğur Muhammed Safa Arıkan
Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Krl.Başk. Yard.  Yönetim Krl. Muhasip Üyesi  
Deniz Var Zafer Kahraman Ömer Önder Haberdar
Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi
Safa Aslan Sürmen Elif Taşkıran Burak Özvarol
Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi
GÜNDEM:
1 Açılış, yoklama ve saygı duruşu,
2 Divan Kurulunun oluşturulması, Seçilecek Divan Kuruluna toplantı tutanaklarını imzalama yetkisi verilmesi,
3 2014 Yılı ve 01 Ocak 2015 – 21 Mart 2015 Dönemleri YÖNETİM Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve oylanması,
4 2014 Yılı ve 01 Ocak 2015 – 21 Mart 2015 Dönemleri DENETİM Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve oylanması,
5 2014 Yılı ve 01 Ocak 2015 – 21 Mart 2015 Dönemleri Bilanço ve Gelir/Gider tablosunun okunması, müzakeresi ve ayrı ayrı oylanması,
6 Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun ayrı ayrı ibrası,
7 Yeni Dönem Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu, Asıl ve Yedek üyelerinin seçimi,
8 2015 Yılı Tahmini Bütçesinin hazırlanması,  okunması,  müzakeresi, oylanması ve karara bağlanması,
9 Kooperatif ortaklarının ödemelerinde meydana gelen gecikmelerin, diğer ortakların eşitlik ilkesine göre durumu ve gecikme ceza kararının oylanması,
10 Alınacak aylık aidat tutarının tespiti ve oylanması,
11 Ortaklıktan çıkma dilekçelerinin oylanması,
12 Kooperatif ortak sayısının belirlenmesi,
13 Diğer hususlar,
14 Dilek ve temenniler,
15 Kapanış